Uwielbiamy pracę ze studentami. Podczas zajęć czerpiemy inspirację do dalszego rozwoju naukowego.

dydaktyka 

Rok w rok publikujemy poczytne artykuły i monografie związane z problemami zarządczymi współczesnych przesiębiorstw. 

publikacje

Nie tylko uczymy, prowadzimy również własne firmy. Dlatego potrafimy połączyć teorię z praktyką.

praktyka

 adres: 

al. Armii Krajowej 19 b

42-200 Częstochowa 

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr inż. Agnieszka Puto - Przewodnicząca           

tel. 605 155 358, e-mail: agnieszka.puto@pcz.pl

dr inż. Ryszard Królik                                            e-mail: ryszard.krolik@pcz.pl

dr inż. Katarzyna Olejniczak-Szuster                 e-mail: katarzyna.olejniczak-szuster@pcz.pl

dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera                  e-mail: katarzyna.brendzel-skowera@pcz.pl

dr inż. Katarzyna Łukasik                                    e-mail: katarzyna.lukasik@pcz.pl

dr inż. Maciej Sobociński                                    e-mail: maciej.sobocinski@pcz.pl

dr Ewa Kempa                                                      e-mail: ewa.kempa@pcz.pl

dr inż. Sylwia Gostkowska-Dźwig                     e-mail: s.gostkowska-dzwig@pcz.pl

dr Magdalena Mrozik                                         e-mail: magdalena.mrozik@pcz.pl

10. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs  firmy nierodzinne

19-20 listopada 2020

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania

Politechnika Częstochowska 

Co wyróżnia nasz zespół?

KLIKNIJ, ŻEBY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

projekt i opracowanie Agnieszka Puto

Organizator:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19 b

42-200 Częstochowa 

Kontakt:

e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl

tel. 605 155 358