Konkurs plastyczno-graficzny dla dzieci i młodzieży
pt. Jak zostać milionerem?
pod patronatem Kuratora Oświaty w Katowicach 

 

Celem konkursu jest:

  1. promocja przedsiębiorczości i rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych u najmłodszych uczestników rynku, przyszłych sukcesorów firm rodzinnych,
  2. uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ciągłej edukacji,
  3. rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

 

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

  1. zgodność z tematyką konkursu,

  2. ogólne wrażenie estetyczne prac plastycznych,

  3. oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia.

 

Harmonogram:

12 października 2022  - przekazanie gotowych prac organizatorom konferencji.

14 października 2022 - rozstrzygnięcie konkursu.

20 października 2022 - uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu podczas otwarcia Konferencji Naukowej pt. Nowa normalność gospodarcza - firmy rodzinne i nierodzinne wobec współczesnych wyzwań zarządzania.

 

Kategorie konkursowe - w zależności od klasy, do której uczęszczają dzieci:

- 1-3 klasa szkoły podstawowej,

- 4-6 klasa szkoły podstawowej, 

- 7-8 klasa szkoły podstawowej.

 

1. Praca konkursowa może być wykonana w formacie A3 lub A2.

2. Prace można wykonać w jednej z następujących technik:

- plastyczna w dowolnej technice: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage, akwarele, tempera.

- grafika artystyczna (obraz, ilustracja, plakat, komiks) przy użyciu dowolnego programu komputerowego lub aplikacji mobilnej.

3. Prace konkursowe będą prezentowane podczas Konferencji.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wydział Zarządzania

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19 b pok. 414

42-200 Częstochowa

z dopiskiem Konkurs plastyczno-graficzny

 

Termin składania prac upływa 12 października 2022 roku.

 

Organizator: 

Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości 

Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska

 

Koordynatorki konkursu:

dr Iga Kott (iga.kott@pcz.pl);

dr inż Wioletta Skibińska (wioletta.skibinska@pcz.pl)

dr Katarzyna Sukiennik (katarzyna.sukiennik@pcz.pl)

REGULAMIN KONKURSU

kliknij tutaj, aby pobrać

Organizator Konferencji

Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

al. Armii Krajowej 19b.

42-200 Częstochowa

 

e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl

 

PARTNER KONKURSU

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO_GRAFICZNEGO

kliknij tutaj, aby pobrać