10. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs  firmy nierodzinne

19-20 listopada 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Kochane Dzieci

z uwagi na stale pogorszającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 w kraju, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu X. Jubileuszowej Konferencji Naukowej z cyklu „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji” pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej – firmy rodzinne vs firmy nierodzinne, na wiosnę roku 2021 (dokładny termin podamy na początku roku). W związku z powyższym również konkurs plastyczno-graficzny o nazwie „Praca moich marzeń” zostaje przesunięty.

Dalej liczymy na zgłoszenia prac młodych uczestników, zachęcamy do ich przygotowania w tym wydłużonym okresie czasu.

O dokładnych terminach będziemy informować wkrótce.

 

Celem konkursu jest:

1. promocja przedsiębiorczości i rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych u najmłodszych uczestników rynku, przyszłych sukcesorów firm rodzinnych,
2. uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ciągłej edukacji,
3. rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 
Harmonogram:
30 października 2020 - przekazanie gotowych prac organizatorom konferencji.
15 listopada 2020 - rozstrzygnięcie konkursu.
19 listopada 2020 - uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu podczas otwarcia Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej – firmy rodzinne vs firmy nierodzinne.
 
Kategorie wiekowe:
- 7-9 lat
- 10-13 lat
- 14-15 lat
 
1. Praca konkursowa może być wykonana w formacie A3 lub A2.
2. Prace można wykonać w jednej z następujących technik:
- plastyczna w dowolnej technice: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage, akwarele, tempera.
- grafika artystyczna (obraz, ilustracja, plakat, komiks) przy użyciu dowolnego programu komputerowego lub aplikacji mobilnej.
3. Prace konkursowe będą prezentowane podczas Konferencji.
 
Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą na adres:
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19 b pok. 310
42-200 Częstochowa
z dopiskiem Konkurs plastyczno-graficzny  
 
Termin składania prac upływa 30 października 2020 roku.
 
 
Organizator: 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
 
Sponsorzy:
 
 
 
 

Regulamin Konkursu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

projekt i opracowanie Agnieszka Puto

Organizator:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19 b

42-200 Częstochowa 

Kontakt:

e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl

tel. 605 155 358