Kontakt

Patronat nad konferencją objęli:

Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzyszof Matyjaszczyk

J. M. Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dr hab inż. Iwona Otola, Prof. Uczelni

Inicjatywa Firm Rodzinnych

Co nas wyróżnia?

 • łączymy świat nauki (uczelnie i szkoły średnie o profilu ekonomicznym), biznesu (przedstawiciele firm), instytucje otoczenia biznesu oraz lokalny samorząd;
 • propagujemy przedsiębiorczość wśród najmłodszych;
 • promujemy najlepiej zarządzane firmy rodzinne.

Nasza misja:

 • wpieramy merytorycznie, networkingowo i organizacyjnie uczestników konferencji,

 • przedsiębiorcom dajemy możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy.

 

Cel konferencji:

 • rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i uczniowskiego, praktyków życia gospodarczego, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także poszerzanie współpracy tych obszarów.

O konferencji

X. Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej

- firmy rodzinne vs firmy nierodzinne

 

 

21-22 października 2021

Wydział Zarządzania

Politechnika Częstochowska

 

 

 

Organizator Konferencji

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

 

Koło Naukowe Ludzie Biznesu

 

al. Armii Krajowej 19b.

42-200 Częstochowa

 

e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl

 

 • Dylematy zarządcze w firmach rodzinnych i nierodzinnych

 • Sposoby i drogi rozwoju przedsiębiorstw

 • Sposoby przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w firmach rodzinnych i nierodzinnych

 

 • E-commerce - cyfrowa rewolucja w handlu

 • Industry 4.0.

 • Cyfryzacja gospodarki

 • Społeczeństwo 5.0.

 • Szanse rozwojowe startupów

 • Inwestycje w czasach kryzysu

 • Branże wrażliwe na kryzys

 • Odporność na kryzys

 • Niepewność gospodarcza

 • Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym

 

Podane obszary tematyczne nie stanowią zamkniętej listy zagadnień, które będą poruszane podczas trwania konferencji. 

Obszary tematyczne

dr hab. Helena Kościelniak, prof. Uczelni – Przewodnicząca Rady Programowej

dr inż. Agnieszka Puto – z-ca Przewodniczącej Rady Programowej

Prof. dr hab. Adam Mariański – Mariański Group

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Dorota Jelonek – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Janusz Grabara – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr. Andrzej Marjański, prof. Uczelni  – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr hab. inż. Iwona Otola, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. Beata Skowron-Grabowska, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. Uczelni– Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. Uczelni – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

dr hab. Maja Sajdak – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada Programowa

Terminy i opłaty

21-22.10.2021 - konferencja naukowa 

10.09.2021 - 17.10.2021 ostateczne przesłanie artykułu

10.09.2021 - 17.10.2021  termin płatności (późne zgłoszenie)

01.09.202117.10.2021 zgłoszenie udziału i/lub tematu i abstraktu 999 złotych

15.08.2021 - termin płatności (wczesne zgłoszenie)

30.06.2021 - zgłoszenie udziału i/lub tematu i abstraktu 849 złotych

Szanowni Państwo,

  przedłużyliśmy termin zgłaszania udziału w konferencji do 17.10.2021  

999 złotych -  późne zgłoszenie

(do 01.09.2021)

849 złotych - wczesne zgłoszenie

(do 30.06.2021)

550 złotych - publikacja bez udziału 

450 złotych - udział bez publikacji - dotyczy również przedstawicieli firm. Zgłoszenie do 17.10.2021

Kontakt

Opłaty należy uiścić na rzecz:

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

na konto: PL 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem: Konferencja wyzwania 2021, imię i nazwisko uczestnika 

 

*Opłata obejmuje:

koszty publikacji rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (20 pkt) lub Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (5 pkt), materiały konferencyjne, lunch, ew. udział w bankiecie wieczornym (zależne od sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19).

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Numer konta bankowego do wpłat

Publikacje

Partnerzy konferencji

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w:        

Prosimy o przesyłanie pełnych tekstów publikacji zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

Istnieje również możliwość publikacji:

 

Opublikowane zostaną tylko artykuły, które otrzymają pozytywną recenzje.

Język publikacji: polski i angielski.

Kontakt

Partnerzy

2. profesjonalnym szkoleniu nt. Skuteczności osobistej prowadzonym przez praktyka biznesu z wieloletnim doświadczeniem i certyfikowanego trenera Pana Piotra Ruta

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.

 

W ramach opłaty konferencyjnej macie Państwo możliwość wzięcia udziału w:

 

1. profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez Partnera Konferencji BePerfect (www.pozyskaj-klienta.pl) nt. Budowania wizerunku w mediach społecznościowych. Poruszone zostaną również kwestie związane z Google Analytics, Promocja firmy w Google i Social Mediach.

Dodatkowe korzyści

Sesje prowadzone 22.10.2021 

Masz pytanie? Napisz do nas?

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Partnerzy

konferencji

HARMONOGRAM KONFERENCJI

ZAPRASZAMY W ŚRODĘ 20.10.2021 na  międzynarodowe seminarium naukowe towarzyszące konferencji

Polityka prywatności

Oświadczenie dla Autora