Patronat nad konferencją objęli:

Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzyszof Matyjaszczyk

J. M. Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dr hab inż. Iwona Otola, Prof. Uczelni

Inicjatywa Firm Rodzinnych

Co nas wyróżnia?

 • łączymy świat nauki (uczelnie i szkoły średnie o profilu ekonomicznym), biznesu (przedstawicielea firm), instytucje otoczenia biznesu oraz lokalny samorząd;
 • propagujemy przedsiębiorczość wśród najmłodszych;
 • promujemy najlepiej zarządzane firmy rodzinne.

Nasza misja:

 • wpieramy merytorycznie, networkingowo i organizacyjnie uczestników konferencji,

 • przedsiębiorcom dajemy możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy.

 

Cel konferencji:

 • rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i uczniowskiego, praktyków życia gospodarczego, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także poszerzanie współpracy tych obszarów.

O konferencji

Nowa normalność gospodarcza 

- firmy rodzinne i nierodzinne

wobec współczesnych wyzwań zarządzania

 

20-21 października 2022

Wydział Zarządzania

Politechnika Częstochowska

 

 

 

Organizator Konferencji

Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

al. Armii Krajowej 19b.

42-200 Częstochowa

 

e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl

 

 • Myślenie strategiczne w czasie i po COVID-19

 • Odporność na kryzys

 • Nowe trendy w zarządzaniu firmami rodzinnymi i nierodzinnymi 

 • Digitalizacja gospodarki (praca zdalna, e-commerce, telemedycyna i in.)

 • Społeczeństwo 5.0.

 • Przemysł 4.0.

 • Funkcjonowanie firm w warunkach Nowego Ładu

 • Zmiany na rynku pracy wywołane pandemią COVID-19

 

Podane obszary tematyczne nie stanowią zamkniętej listy zagadnień, które będą poruszane podczas trwania konferencji. 

Obszary tematyczne

dr hab. Helena Kościelniak, prof. Uczelni – Przewodnicząca Rady Programowej

dr inż. Agnieszka Puto – z-ca Przewodniczącej Rady Programowej

dr hab. inż. Iwona Otola, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Adam Mariański – Mariański Group

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Janusz Grabara – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr. Andrzej Marjański, prof. Uczelni  – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr hab. Beata Skowron-Grabowska, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. Uczelni– Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. Uczelni – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

dr hab. Maja Sajdak – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada Programowa

Terminy 

Opłaty

Dla naukowców:

 

20-21.10.2022   

konferencja naukowa 

 

15.09.2022        

termin płatności

 

01.09.2022       

przesłanie artykułów

 

30.06.2022         

zgłoszenie udziału i/lub tematu artykułu

 

Dla firm:

 

20-21.10.2022   

konferencja naukowa 

 

15.10.2022        

ostateczny termin zgłoszenia firm do udziału w konferencji 

 

15.10.2022        

termin dokonania płatności 

 

01.10.2022       

zgłoszenie firm do  udziału w konkursie na Najlepiej Zarządzaną Firmę Rodzinną

 

 

849 złotych       udział z publikacją, wieczorną galą i szkoleniem* 

490 złotych       publikacja bez udziału 

490 złotych       udział bez publikacji z wieczorną galą i szkoleniem - dotyczy również przedstawicieli firm

200 złotych       osoba towarzysząca podczas wieczornej gali

Opłaty należy uiścić na rzecz:

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

na konto: PL 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem: Konferencja wyzwania 2022, imię i nazwisko uczestnika 

 

*Opłata obejmuje:

koszty publikacji rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (20 pkt) lub Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (5 pkt), materiały konferencyjne, lunch, ew. udział w bankiecie wieczornym (zależne od sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19).

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Publikacje

Partnerzy konferencji

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w:        

Prosimy o przesyłanie pełnych tekstów publikacji zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

 

Opublikowane zostaną tylko artykuły, które otrzymają pozytywną recenzje.

Język publikacji: polski i angielski.

Kontakt

2. profesjonalnym szkoleniu nt. ...

 

 

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.

 

W ramach opłaty konferencyjnej macie Państwo możliwość wzięcia udziału w:

 

1. poszukujemy firmy 

Dodatkowe korzyści

 

Masz pytanie? Napisz do nas?

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

   ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Partnerzy  konferencji

Polityka prywatności