Patronat nad konferencją objęli:

Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzysztof Matyjaszczyk

J. M. Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Iwona Otola, Prof. Uczelni

 

Co nas wyróżnia?

 • łączymy świat nauki (uczelnie i szkoły średnie o profilu ekonomicznym), biznesu (przedstawiciele firm), instytucje otoczenia biznesu oraz lokalny samorząd;
 • propagujemy przedsiębiorczość wśród najmłodszych;
 • promujemy najlepiej zarządzane firmy rodzinne.

Nasza misja:

 • wpieramy merytorycznie, networkingowo i organizacyjnie uczestników konferencji,

 • przedsiębiorcom dajemy możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy.

 

Cel konferencji:

 • rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i uczniowskiego, praktyków życia gospodarczego, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także poszerzanie współpracy tych obszarów.

O konferencji

 

 

 

Organizator Konferencji

Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska

al. Armii Krajowej 19b.

42-200 Częstochowa

 

e-mail: konferencjawyzwania@pcz.pl

 

 • Myślenie strategiczne w warunkach niepewności gospodarczej
 • Odporność na kryzys i antykruchość organizacji
 • Nowe trendy w zarządzaniu firmami rodzinnymi i nierodzinnymi
 • Funkcjonowanie firm w warunkach nowej normalności gospodarczej
 • Społeczeństwo 5.0

 • Przemysł 4.0

 • Digitalizacja gospodarki (praca zdalna, e-commerce, telemedycyna i in.)

 • Zmiany na rynku pracy wywołane pandemią COVID-19

 • Sytuacja geopolityczna a funkcjonowanie biznesu

 • Współczesne wyzwania firm rodzinnych i nierodzinnych

 

Podane obszary tematyczne nie stanowią zamkniętej listy zagadnień, które będą poruszane podczas trwania konferencji. 

Obszary tematyczne

Rada Programowa

Terminy 

Opłaty

Dla naukowców:

 

20-21.10.2022   

konferencja naukowa 

 

01.10.2022  (późne zgłoszenie)

zgłoszenie udziału i dokonanie płatności.

Przesłanie artykułu do publikacji max. do dnia konferencji. 

 

30.06.2022  (wczesne zgłoszenie)

zgłoszenie udziału i dokonanie płatności.

Przesłanie artykułu do publikacji max. do 31.07.2022.

Dla firm:

 

20-21.10.2022   

konferencja naukowa 

 

15.10.2022        

ostateczny termin zgłoszenia firm do udziału w konferencji 

 

15.10.2022        

termin dokonania płatności 

 

01.10.2022       

zgłoszenie firm do  udziału w konkursie na Najlepiej Zarządzaną Firmę Rodzinną

 

 

999 złotych     udział z publikacją, wieczorną galą i szkoleniem* (późne zgłoszenie do 01.10.2022)

849 złotych       udział z publikacją, wieczorną galą i szkoleniem* (wczesne zgłoszenie do 30.06.2022)

490 złotych     publikacja bez udziału 

490 złotych       udział bez publikacji z wieczorną galą i szkoleniem - dotyczy również przedstawicieli firm

200 złotych      osoba towarzysząca podczas wieczornej gali

Opłaty należy uiścić na rzecz:

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

na konto: PL 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem: Konferencja wyzwania 2022, imię i nazwisko uczestnika 

 

*Opłata obejmuje:

koszty publikacji rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (20 pkt) lub Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (20 pkt), materiały konferencyjne, lunch, udział w bankiecie wieczornym.

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Publikacje

Partnerzy konferencji

Partnerzy medialni 

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w:        

Prosimy o przesyłanie pełnych tekstów publikacji zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

 

 

Opublikowane zostaną tylko artykuły, które otrzymają pozytywną recenzje.

Język publikacji: polski i angielski.

Kontakt

 

 

W ramach opłaty konferencyjnej oferujemy dodatkowo, bezpłatny udział w:

1. profesjonalnym szkoleniu z nt. Zarządzania zmianą prowadzonym przez certyfikowanego trenera Pana Grzegorza Kulika.

2. Warsztatach prowadzonych przez Ewę Wójcik (doradcę Google w programie Firmy Jutra) pt. Jak wykorzystać chmurę w Twojej

firmie? Wprowadzenie do rozwiązań chmurowych.

 

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.

Dodatkowe korzyści

 

Masz pytanie? Napisz do nas?

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

   ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

  POBIERZ ULOTKĘ  INFORMACYJNĄ

Partnerzy konferencji

Polityka prywatności

dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. Uczelni  – Przewodniczący Rady Programowej

dr hab. Beata Skowron-Grabowska, prof. Uczelni – z-ca Przewodniczącego Rady Programowej

 

dr hab. inż. Iwona Otola, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Adam Mariański – Mariański Group

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Maja Sajdak, prof. Uczelni  – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr. Andrzej Marjański, prof. Uczelni  – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr h. c. hab. inż. Janusz Grabara – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. Uczelni - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. Uczelni – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Piotr Pachura, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Piotr Tomski, prof. Uczelni – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

 

 

 

Fotorelacja z #KonferencjiWyzwania2021

Telewizja Orion

Wymogi edytorskie

06 kwietnia 2022
Czy funkcjonowanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest zarezerwowane tylko dla dużych graczy rynkowych? Otóż nie! Przykład Katowickiej Strefy Ekonomicznej pokazuje, że wiele inwestycji może pochodzić z sektora MŚP (ponad 83%).
06 kwietnia 2022
Biznes i sport we współczesnej gospodarce to stałe wyzwania i nieustanna rywalizacja. Poszerzanie sieci kontaktów, dynamika działania, rywalizacja z konkurentami. Spoiwem tych działań jest jeden cel: ZWYCIĘŻYĆ.  Takie cechy jak

Aktualności 

06 kwietnia 2022
Czy funkcjonowanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest zarezerwowane tylko dla dużych graczy rynkowych? Otóż nie! Przykład Katowickiej Strefy Ekonomicznej pokazuje, że wiele inwestycji może pochodzić z sektora MŚP (ponad 83%).
06 kwietnia 2022
Biznes i sport we współczesnej gospodarce to stałe wyzwania i nieustanna rywalizacja. Poszerzanie sieci kontaktów, dynamika działania, rywalizacja z konkurentami. Spoiwem tych działań jest jeden cel: ZWYCIĘŻYĆ.  Takie cechy jak